Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
  Mitra Global CMS  
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 

Φοιτητικά Νέα

DSC02981.jpg
   
Οργάνωση Σπουδών

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε διδακτικές περιόδους που ονομάζονται εξάμηνα, το χειμερινό  (ΧΕ) και το εαρινό εξάμηνο (ΕΑ). Κάθε εξάμηνο αποτελείται από 15 διδακτικές εβδομάδες. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων καθορίζονται κάθε έτος από τον Αντιπρόεδρο του ΤΕΙ και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε τέσσερις (4) περιόδους. Σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν δύο (2) εξεταστικές περίοδοι, οι οποίες πραγματοποιούνται τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο για το ΧΕ, και τους μήνες Ιούνιο και Σεπτέμβριο για το ΕΑ.

Η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Η εκπαίδευση των φοιτητών και φοιτητριών γίνεται με παραδόσεις μαθημάτων, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση εργασιών. Το μάθημα θεωρείται ότι έχει διδαχθεί εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί τα 2/3 του συνόλου των προβλεπομένων παραδόσεων. Τα μαθήματα έχουν θεωρητικό, φροντιστηριακό (άσκηση πράξης) και εργαστηριακό μέρος. Τα μαθήματα μπορούν να διακριθούν ως εξής:

Θεωρητικά Μαθήματα

Θεωρητικά μαθήματα είναι αυτά τα οποία έχουν ώρες θεωρητικής διδασκαλίας. Τμήμα της διδασκαλίας αυτής μπορεί να περιλαμβάνει και εκπόνηση μελετών (ασκήσεις πράξεις) και δραστηριότητες για την εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων και την εφαρμογή τους σε διάφορες συνθήκες και περιπτώσεις (όπως οι εκπαιδευτικές επισκέψεις). Οι διδάσκοντες μπορούν να εξειδικεύουν τις ασκήσεις πράξεις και τις δραστηριότητες σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνθήκες στο Τμήμα.

Τα θεωρητικά μαθήματα εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους ενώ στον τελικό βαθμό συνυπολογίζεται και η αξιολόγηση των ασκήσεων πράξεις, της εξέτασης προόδου ή άλλων δραστηριοτήτων, κατά την κρίση του διδάσκοντα και με συντελεστή που δεν θα υπερβαίνει το 40% της συνολικής αξιολόγησης.

Εργαστηριακά Μαθήματα

Τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος μικτών μαθημάτων διεξάγονται στους αντίστοιχους εργαστηριακούς χώρους. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Ιδρύματος, για τα μαθήματα αυτά ισχύουν τα εξής: (α) για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηριακού μαθήματος ή του εργαστηριακού μέρους μικτού μαθήματος, απαιτείται ο φοιτητής-τρια να έχει διεξάγει ή συμμετάσχει με επιτυχία τουλάχιστον σε δέκα (10) εργαστηριακές ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, (β) ο βαθμός του εργαστηρίου μπορεί να είναι: (ι) ο μέσος όρος όλων των επιμέρους βαθμών των ασκήσεων που ο φοιτητής-τρια έχει διεξαγάγει, ή (ιι) οι βαθμοί εξέτασης που διεξάγονται τμηματικά ή τελικά σε όλη την ύλη του εργαστηρίου.

Μικτά Μαθήματα

Μικτά ονομάζονται τα μαθήματα που αποτελούνται από θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος. Για τα μαθήματα αυτά βαθμολογείται χωριστά το θεωρητικό και χωριστά το πρακτικό (εργαστηριακό) μέρος. Ο φοιτητής-τρια θεωρείται ότι έχει περάσει το μικτό μάθημα εάν έχει εξετασθεί επιτυχώς και στο θεωρητικό και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.

Αν ο φοιτητής-τρια αποτύχει σε ένα από τα δύο μέρη και επιτύχει στο άλλο, επανεξετάζεται μόνο στο μέρος στο οποίο απέτυχε. Αν ο φοιτητής περάσει το θεωρητικό μέρος και αποτύχει στο εργαστηριακό, υποχρεούται να παρακολουθήσει το εργαστήριο σε άλλο εξάμηνο και ισχύουν πάλι όσα προαναφέρθηκαν για τον ελάχιστο αριθμό παρακολουθήσεων.

Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως ο μέσος όρος των βαθμών θεωρίας και εργαστηρίου.

 

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η υποχρεωτική δήλωση, στην αρχή του εξαμήνου, των μαθημάτων στα οποία προτίθεται να εξεταστεί ο φοιτητής-τρια. Κάθε φοιτητής-τρια έχει δικαίωμα να δηλώσει μαθήματα των οποίων οι Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) να ισούνται με τις ΔΜ του τυπικού εξαμήνου σπουδών προσαυξημένες κατά 30% (δηλαδή μέχρι 39 ΔΜ).

Εάν οι γνώσεις που παρέχει κάποιο μάθημα είναι προϋπόθεση για την επιτυχή παρακολούθηση άλλου μαθήματος, το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται ως «προαπαιτούμενο» του δεύτερου. Μαθήματα που αλληλοσυνδέονται με αυτόν τον τρόπο σχηματίζουν ομάδες μαθημάτων που ονομάζονται «αλυσίδες». Στην περίπτωση αυτή, ο φοιτητής-τρια δεν μπορεί να δηλώσει τέτοιο μάθημα εάν πρώτα δεν έχει περάσει το προαπαιτούμενό του.

 

Γ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ –ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του ΤΕΙ Λαμίας, ο βαθμός πτυχίου προκύπτει από τον παρακάτω τύπο (με προσέγγιση δύο δεκαδικών της ακέραιας μονάδας). Όπου β1, β2..,βν είναι οι βαθμοί όλων των μαθημάτων (υποχρεωτικών και κατ’ επιλογή υποχρεωτικών) του Προγράμματος Σπουδών που παρακολούθησε επιτυχώς ο φοιτητής-τρια, και δ1, δ2, …, δν οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες. Στα μαθήματα περιλαμβάνεται και η Πτυχιακή Εργασία.

Πτυχιούχος ανακηρύσσεται ο φοιτητής-τρια αφού συμπληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

 

Δ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Για να είναι σε θέση ένας φοιτητής-τρια του Τμήματος να αρχίσει την Πρακτική του Άσκηση θα πρέπει:

(ι) να βρίσκεται στο όγδοο (8ο) τουλάχιστον εξάμηνο,

(ιι) να έχει περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας, και

(ιιι) τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του προγράμματος Σπουδών.

 

Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) είναι υποχρεωτική και  εκπονείται στο όγδοο (8ο) εξάμηνο των σπουδών. Για την ανάληψη ΠΕ συνίσταται ο φοιτητής-τρια να έχει περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας. Το θέμα της ΠΕ πρέπει να έχει άμεση σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Η διαδικασία εκπόνησης της ΠΕ, η μορφή και η διαδικασία αξιολόγησής της καθορίζονται από τον αντίστοιχο κανονισμός του Τμήματος.

 

proapaitoymena_mathimata

 
 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 
 

Κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας © 2010 Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Παράρτημα Άμφισσας ΤΕΙ Λαμίας

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Αθ. Παν Παναγιωτόπουλος, Φωτογραφίες Ιστοσελίδας: Σπουδάστρια ΤΕΙ Ιωάννα Σαμπάνη, Γραφιστικά Ιστοσελίδας: Δημ. Αν. Ψιμούλης

 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS